พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
ผบก.ภ.จว.นครพนม

ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 450 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่ง(เก๋ง) ขนาด 2,000 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติขนาดความสูง 29 เมตร
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม บ้านพักหลังเลขที่ 23
และบ้านพักรองสารวัตรหลังเลขที่ 2

ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาโดน
ประกาศ ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพระซอง
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกุตาไก้
ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 01/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองฮี

Google