พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์
ผบก.ภ.จว.นครพนมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์ วงค์ธรรม ผกก.(สอบสอน)กลุ่มงานสอบสวน พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ และ สภ.เมืองนครพนม ร่วมงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 16.10 น. "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" เสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระพุทธดารารัศมี และยกฉัตรขึ้นเหนือพระพุทธดารารัศมี ณ วัดดาราราม บ้านคำสว่าง ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,นายสืบพงษ์ ศรีนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ,พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑๐,พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม และข้าราชการ ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนครพนม

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจในพื้นจังหวัดนครพนม 1.จุดตรวจหน้า สภ.หนองฮี 2.จุดตรวจบ้านนาเหนือ สภ.พระซอง 3.จุดตรวจ รพ.สต.วังยาง สภ.วังยาง 4.จุดตรวจบ้านโนนสังข์ สภ.หนองบ่อ 5.จุดตรวจหน้าว่าที่การอำเภอนาแก สภ.นาแก 6.จุดตรวจบ้านพุ่มแก สภ.นาแก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลถนนข้าวปุ้น ประจำปี 2559 โดยมี นายไพรฑูรย์ รักษ์ประเทศ รอง ผวจ.นครพนม เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานพนมนาคา เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัด และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหญ้า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ร่วมงานรัฐพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี บริเวณหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ รอง ผบก.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมงานที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมืองนครพนม ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.59 ณ ท่าอากาศยานนครพนม

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2557 ณ อาคารศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ,นายสืบพงษ์ ศรีนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ,พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ ๒ ,พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 และข้าราชการ ประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานนครพนม

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.รัชกฤช พัชรสุข รอง สวป.สภ.เมืองนครพนม เป็นวิทยากรฝึกยุทธวิธีในการเข้าเผชิญเหตุโดยใช้ไม้ง่าม แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ โดยมี พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครพนม เป็นวิทยากร และควบคุมการปฏิบัติบริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการถวายความ ปลอดภัยประจำพื้นที่ และ พลตำรวจตรี ธนพล บริบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวที่ว่าการอำเภอนาทม ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม ในพื้นที่ จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการถวายความ ปลอดภัยประจำพื้นที่ และ พลตำรวจตรี ธนพล บริบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการ ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 33)(กม 3) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยงานในสังกัด ตร. ณ สภ.กุตาไก้ จว.นครพนม โดยมี พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง รอง ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.นครพนม ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม โดย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้มอบนโยบายของ ตร. แล้วมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ข้าราชการตำรวจ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ธนพล บริบูรณ์ ผบก.ภ.จว.นครพนม พ.ต.อ.อุกกฤษฏ์ ทรงชัยสงวน ผกก.สภ.เมืองนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงธัญพร บุตรชาติ อายุ 7 เดือน ศรีษะโตผิดปกติแต่กำเนิด ณ เลขที่ 79 บ้านคำสว่าง หมู่ 6 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนมอ่านข่าวย้อนหลัง.....คลิกที่นี่


ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม บ้านพักหลังเลขที่ 23
และบ้านพักรองสารวัตรหลังเลขที่ 2

ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาโดน
ประกาศ
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรพระซอง
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกุตาไก้
ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 01/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองฮี
ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 02/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาหว้า
ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 03/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

Google